AKCESORIA FILTRYFiltr z witaminą CJest nasączony roztworem kwasu L-askorbinowego. Jego działanie polega na neutralizacji występującego w powietrzu chloru, który obecny w wodzie wodociągowej wraz z jej odparowaniem pojawia się w powietrzu. Jego skuteczność to eliminacja 360dm3 przez 7 g. Jednak efektywność neutralizacji maleje w czasie w skutek rozpadu cząsteczek kwasu w wyniku reakcji chemicznej z chlorem. Wymaga wymiany co ok. 6 m-cy.Filtr węglowyPosiada silne właściwości adsorpcyjne, skutecznie pochłania szkodliwe substancje w powietrzu, eliminuje pewne rodzaje zapachów takich jak amoniak (NH3) i dezaktywuje niebezpieczny gaz chemiczny taki jak formaldehyd (HCHO). Adsorpcja to zdolność wiązania cząstek, atomów i jonów na powierzchni, czyli na granicy faz fizycznych. Węgiel poddany specjalnej obróbce (temperatura, gorące gazy, tlen) uzyskuje porowatość o dużej powierzchni. W ten sposób aktywny węgiel ,,wiąże" skutecznie na swojej powierzchni cząstki zanieczyszczeń, bakterii, węglowodorów. Tkanina filtracyjna zaimpregnowana węglem aktywnym jest więc skuteczną barierą ochronną, jednak trzeba pamiętać o wymianie, gdyż po długim czasie może dojść do rozwoju na jego powierzchni mikroorganizmów. Wymaga wymiany co ok. 6 m-cy.Filtr fotokataliktycznyJest używany jako biofiltr do neutralizacj i mikroorganizmów. Neutralizacja nieprzyjemnych zapachów, usuwanie bakter ii z powietrza oraz unieszkodliwianie wirusów odbywa się w wyniku powstania nadtlenku wodoru oraz rodników wodorotlenowych. Mają one silne właściwości utleniające, dzięki czemu neutralizują zapachy, a dodatkowo niszczą bakterie, roztocza i unieszkodliwiają wirusy. Wymaga wymiany co ok. 12 m-cy.Filtr z jonami srebraJony srebra posiadają silne właściwości antyseptyczne, bakteriobójcze i grzybobójcze. Napylone na tkaninę (PAT. JAP.04767294)pozwalają zahamować rozwój i rozprzestrzenianie się bakterii, mikroorganizmów. Niszczy bakterie w powietrzu i hamuje wzrost drobnoustrojów, niszcząc ich wewnętrzną konfigurację i absorbując elementy komórek. Jego regeneracja polega na wypłukaniu wodą.Trwałość ok. 2 lata.Filtr PM 2.5Wyłapuje pył zawieszony o średnicy nie większej niż 2,Sµm. Pyły zawieszone oddziałują negatywnie przede wszystkim na układ oddechowy, przyczyniając się do zachorowań na astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) oraz infekcje dróg oddechowych, w tym zapalenie płuc. Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia ze względu na przenikanie bezpośrednie do organizmu człowieka pył o wielkości cząsteczki 2,Sµm jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych. Wymaga wymiany co ok. 6 m-cy.Filtr 3FJest to połączenie witaminy C, materiału filtracyjnego z czarnego węgla aktywnego i czerwonego materiału usuwającego formaldehyd. Może skutecznie wychwytywać i filtrować dym i inne substancje w powietrzu, absorbować zapach w powietrzu i rozkładać formaldehyd oraz uwalniać powietrze od zawartego w parze wodnej chloru. Dzięki czemu powietrze staje się bardziej świeże, utrzymany jest wyższy poziom jego czystości. Wymaga wymiany co ok. 6 m-cy.

KATALOG POBIERZ

POZNAJ NASZE INNE PRODUKTY

KLIMATYZATORY
POKOJOWE

KLIMATYZATORY
MULTI SPLIT

KLIMATYZATORY
PRZENOŚNE